undervisere

Jonna Jørgensen

Tidligere Børnehaveklasse leder

Underviser: Fantasiværkstedet

Tlf. 27584911

mail:jonnarjoergensen@gmail.com

Bianca Giese

Natur og kultur formidler

Underviser: Multi medie holdet

Tlf: 30952131

Mail: biagie42@gmail.com

Heidi Vandal

Billedkunstner

Underviser: Det kreative værksted

Tlf: 40957142

Mail: heidivandal@hotmail.com