Invitation til generalforsamling 2022

22.marts

Generalforsamling

Generalforsamling i Nordfyns Billedskole den 22. marts kl. 19.00 i Billedskolens lokaler på Ørkebyvej 11, Otterup

Det er med stor glæde Bestyrelsen inviterer til generalforsamling for Nordfyns Billedskole.

Generalforsamlingen indledes med at Lisbeth fortæller om Billedskolens samarbejde med kunstner Allan Bo Jensen omkring hans arbejde med en skulptur i Fredskoven. Lisbeth vil fortælle hvordan børnene har været involveret, og deres værker. Billedskolen vil være vært med et let traktement, hvor der samtidig vil være mulighed for at stille spørgsmål om Billedskolen til Lisbeth og bestyrelsen. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget. a. Regnskab og budget vedhæftes denne dagsorden

5. Behandling af indkomne forslag. a. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer. Forslaget er vedhæfter denne dagsorden

6. Fremtidig virke

7. Fastsættelse af kontingent for medlemskab.

8. Valg af bestyrelse.

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

a.i. Eva Sørensen ønsker genvalg.

a.ii. Helle Waagner ønsker ikke genvalg

a.iii. Michelle Clare Ebbesen ønsker ikke genvalg

9. Valg af 2 suppleanter.

a. Monica Rasmussen ønsker genvalg

b. Ingen valgt på sidste generalforsamling

10. Valg af revisor samt valg af revisor suppleant.

11. Evt. 

Tilmelding ikke nødvendigt

Med venlig hilsen Bestyrelsen