Invitation til ekstra ordinær generalforsamling 2021

1. september

Ekstraordinær genralforsamling

I Nordfyns Billedskole 

Sted: Nordfyns Billedskole Ørkebyvej 11 5450 Otterup

 Dag og tid: onsdag d.1. september kl 19.00 2021

Program:

Kl 19.00 Velkommen ved Kirsten Michaelsen

Kl. 19.05 Foredrag med Ida Guldhammer som fortæller om sine kurser og sin kunst.

kl. 19.30 ekstraordinær generalforsamling - Dagsorden

1. Valg af dirrigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens delberetning

4. Valg af kasser

5. Valg af 2 suppleanter

6. Evt

Tilmelding ikke nødvendigt

Med venlig hilsen Bestyrelsen