Invitation til generalforsamling 2020

Generalforsamling

 

I Nordfyns Billedskoles Venner

Sted: Østre Havnevej 14, 5400 Bogense

 Dag og tid: onsdag d. 19. August kl 19.00

Program:

Kl 19.00 Velkommen ved Lisbeth Krag og Jonna Jørgensen

 

Kl. 19.05 Foredrag ved Billedkunstner Søren Juncker Søndergård

kl. 19.35 Generalforsamling - Dagsorden

1. Valg af dirrigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5. Fremtidig virksomhed

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3/8 2020

10. Eventuelt.

Tilmelding senest d. 17. august til Lisbeth Krag på tlf. 40335948

eller mail : lisbethkrag@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen