Invitation til generalforsamling 2021

Generalforsamling

 

I Nordfyns Billedskole 

Sted: "Sløjfen" Poppelvej 4 5400 Bogense

 Dag og tid: onsdag d.21. april 2021

Program:

Kl 19.00 Velkommen ved Lisbeth Krag og Birgit Ipsen

Kl. 19.05 Foredrag med Leder af Grafisk værksted Lene Leveau og Grafiker Marianne Lindberg Jepsen

kl. 19.35 Generalforsamling - Dagsorden

1. Valg af dirrigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5. Fremtidig virksomhed

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17/3 2021

10. Eventuelt.

Tilmelding senest d. 29. mart til Lisbeth Krag på tlf. 40335948

eller mail : lisbethkrag@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen